Behandling av personopplysninger i Fram Web

Når du bruker Varsling 24-tjenesten (varsling24.net) vil Fram Web behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Fram Web AS (orgnr. 985 284 350). Kontaktinformasjonen til Fram Web er: Adresse: Leirfossvegen 27, 7038 Trondheim

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post: support@framweb.no

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre, med mindre det foreligger et lovlig grunnlag som pålegger oss for slik utlevering, eller etter avtale med deg.

Fram Web bruker ikke databehandlere til å lagre personopplysninger på våre vegne. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Det betyr at sålenge du har tilgang på Varsling 24-tjenesten behandler vi personopplysninger. Det betyr at samtykke til personbehandling blir gitt når du blir opprettet som bruk av Varsling 24.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: https://datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en hendvendelse til support@framweb.no. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er melde fra til din administrator eller eventuelt å sende en e-post til support@framweb.no og be om at din brukerkonto slettes. Når din brukerkonto er slettet vil du også miste din tilgang til Varsling 24-tjenesten.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.